Dagar med Guds hjältar i Arabvärlden

  |   Aktuellt

Tack Jesus. Jag behöver säga det igen. Tack Jesus.

Ibland räcker inga ord till för att rättvist beskriva vad man fått vara med om, och jag vet redan från början att de jag skriver här inte på något sätt kommer att ge en heltäckande bild. Men kanske i alla fall en liten glimt.

Jag sitter på planet hem från Kairo, Egypten, där jag fått äran och nåden att tala till c:a 1000 ungdomsledare/pastorer från 11 arabisktalande nationer, bland annat Algeriet, Libyen, Sudan, Syrien, Irak, Jordanien, Libanon och flera andra. Det var med största ödmjukhet och respekt som jag ställde mig inför uppgiften att dela från Guds ord och hjärta, med dessa hjältar som tjänar Gud och den unga generationen under starkt motstånd och förföljelse. Och då talar vi inte om ‘förföljelse’ som i att någon skriver något elakt om kristna på Facebook, utan den där beslutet att tro på Jesus och dessutom tjäna Honom, innebär en daglig risk för livet. Den sortens förföljelse som Gud gensvarar på genom att utgjuta sin härlighets Ande över dem som vill följa.

Så fantastiskt det var bara att få se och möta dessa passionerade hjältar, fulla av tro och beslutsamhet, betalande ett högt pris men med så mycket glädje och fasthet i sina liv!

Vad jag inte hade en aning om förrän jag kom dit och anslöt konferensen, var att drömmen om den och dess tema faktiskt hade fötts i samband med en predikan jag höll i Stuttgart, Tyskland, i augusti 2015. Jag predikade då om ‘Fäder och mödrar för nästa generation’ och en av dem som lyssnade var Nader Maurice, ungdomspastor i Kasr al-Dobara – kyrkan i Kairo som arrangerade den här unika samlingen. Budskapet hade gått rakt in i hans hjärta och fött fram visionen och initiativet till ungomsledarkonferensen – där temat var just ‘Fäder och mödrar för nästa generation’!

Jag predikade fyra möten om andligt föräldraskap, tro på Gud och den unga generationen och att ledas av Anden, och responsen, Gudsnärvaron och gensvaret var helt fantastisk! Bara att stå med i den massiva lovsången, sjungen på arabiska, var en nåd i sig själv.

Det var också så roligt att återse min nya, käre vän pastor Sameh Maurice, som är pastor i Kasr al-Dobara, Mellanösterns största evangeliska församling med över 7000 medlemmar, och en verklig troshjälte! Jag ser så fram emot hans besök på Livets Ords Europakonferens i sommar, detta blir något du verkligen inte får missa!

I samband med mitt besök öppnades också flera dörrar och möjligheter för oss att vidare och mer långsiktigt kunna betjäna Guds församling i Mellanöstern och Arabvärlden. Jag har nog aldrig hört det Makedonska ropet på hjälp tydligare än dessa dagar, och aldrig varit lika angelägen om att besvara det!

Gud har ett folk berett i denna så viktiga del av världen – låt oss med allt vi har, i böner och med konkret hjälp, stötta det!

 

Joakim