Ett mirakel på vår scen

  |   Aktuellt

De flesta söndagar är jag hemma i min församling Livets Ord, men de då jag inte har möjlighet att vara det, är jag dubbelt tacksam för våra webbsändingar på livetsordplay.se.

 

 

Föregående söndags gudstjänst – en del av vår temaperiod ‘Jesus Läkaren’ orsakade däremot vissa problem eftersom jag såg den mitt i en flygplats och tacksamhetstårarna inte ville sluta att rinna 🙂

 

 

Pastor Håkan Gniste är den ende svensk som har överlevt brännskador på över 85%. Skadorna han ådrog sig efter att familjens hus brann ner var nog för att ta livet av vem som helst. Att höra honom och hustrun vittna om Guds godhet, nåd, styrka och läkedom var makalöst! Och inte bara att höra berättelsen om den fysiska läkedomsprocessen, utan hur de båda och hela deras stora familj lyckats ta sig igen hela denna traumatiska passage helt utan något spår av bitterhet och besvikelse. ‘Vi bestämde oss från början: vi ska inte fråga varför eller försöka förstå, och vi ska bevara tacksamma hjärtan’.

 

Tankarna gick osökt till berättelsen i Daniels bok, det tredje kapitlet, där Sadrak, Mesak och Abed-Nego gick oskadda ut ur den brinnande ugnen de kastats in i, och man kunde konstatera att ‘det luktade inte ens rök om dem’.

 

 

Om du inte själv hade möjlighet att vara i kyrkan i söndags och lyssna till Gniste’s vittnesbörd, kan du göra det här ovan.

 

Joakim