Fullbokad Livets Ord-kongress nästa vecka

  |   Aktuellt

Nästa vecka samlas flera hundra pastorer och ledare från Livets Ord-kyrkor i så gott som alla länder där vi har församlingar och arbeten, till kongress i Georgien.

 

Livets Ord-kongressen hålls vartannat år någonstans i världen, och till skillnad från våra konferenser är detta dagar då ledare i rörelsen kommer tillsammans i bön, undervisning, relationsbyggande och processande av viktiga frågor. Väldigt roligt att årets kongress är helt och hållet fullbokad. Förarbetet har präglats av mycket glädje och stor förväntan på vad Gud ska göra!

 

Temat för den kommande kongressen kretsar kring vårt DNA – de andliga huvudingredienser som är kännetecknande för vår rörelse och som vi fått för att ge vidare. Jag ser redan så fram emot både att träffa goda vänner från så många länder, och att predika om ’Nästa Generation’ vid en av kongressens kvällar!