Blog

Om drönare och biblar

  |   Aktuellt

Under Europakonferensens sista kväll berättade vi om nyheten att Livets Ord har gått in i ett projekt med syfte att distribuera elektroniska biblar med hjälp av drönare, till stängda områden i Mellanöstern som inte kunnat nås med det kristna kärleksbudskapet på något annat sätt. Drönarna har kapacitet att släppa ner mängder av specialkonstruerade enheter med en display, lite större än en tändsticksask, som ger tillgång till hela bibeln och hjälp att förstå dess grunder.

 

Nyheten har spritts över världen och informationen har blivit både korrekt och felaktigt citerad i processen. Låt mig därför ge lite klar och tydlig information:

 

 

  • Vad är syftet med projektet?

 

Ända sedan boktryckarkonstens första dagar har kristna varit engagerade i att dela de goda nyheterna om Guds kärlek, nåd och räddning, genom att producera och distribuera biblar. Första prioritet har alltid varit de folk och de områden som ännu inte nåtts, eller de som lever under förtryck, i utsatthet och under förhållanden där de grundläggande mänskliga rättigheter förvägras dem.

 

I Mellanöstern, och inte minst i Irak, pågår just nu ett andligt uppvaknande av historiska mått. Miljontals människor har de senaste åren vänt sig till den kristna tron i vad som bara kan beskrivas som en våg av väckelse, långt bortom vad som tidigare setts. Det som våra nya trossyskon däremot saknar är biblar på sitt eget språk, som ger möjlighet för deras nyfunna tro att slå rot, växa och bli en källa till styrka, hopp och uthållighet mitt i en livssituation som präglas av så mycket förtryck och lidande.

 

Det är detta behov vi vill vara med om att möta med det här projektet. Dagens teknik har gett oss en helt unik möjlighet att göra Guds ord tillgängligt också för människor som vi annars inte hade kunnat nå fram till. Att inte använda sig av denna möjlighet vore ett svek mot vår egen kristna historia, full av män och kvinnor som gav sina hela liv för att översätta och göra bibeln tillgänglig för en ny grupp människor, och ett svek mot miljoner av våra nya bröder och systrar i tron, som idag önskar sig en egen bibel mer än något annat.

 

Projektet har i vissa medier beskrivit som en ‘bibelattack på IS’. Detta är helt felaktigt och ett uttryck för medias ständiga jakt efter det sensationella och spektakulära. Det vi vill är att göra budskapet om Jesus tillgängligt för människor som behöver det mer än de flesta, och som inte har några andra möjligheter att få höra det.

 

 

  • Vilka är Livets Ords samarbetspartners i detta?

 

Utan att nämna namn vill vi understryka att våra partners är mycket kunniga och väl insatta i områdets villkor och förhållanden. Detta är ingen ny, spontan idé som vi fått, långt borta från Mellanösterns komplexa verklighet, utan ett väl genomtänkt, effektivt och noga förberett projekt som vi fått tydligt beskrivet för oss och sedan valt att stödja.

 

I den långa förberedelseprocessen av att hitta tekniska lösningar, finansiering, tillstånd och annat som krävts för att kunna genomföra projektet, har en rad rena mirakler skett. Vi ser i detta Guds egen angelägenhet att uppenbara för människor vem Han är, och ge tröst, hopp och styrka till dem som lider.

 

Våra allra viktigaste samarbetspartners är naturligtvis alla de kristna från hela världen som ställer sig med oss i bön för projektet och för det speciella skede Mellanöstern befinner sig i, och som med gåvor – stora och små – gör det möjligt för oss att förse några av våra mest utsatta trossyskon med biblar.

 

 

  • Kan inte ett projekt av det här slaget skapa problem för den kristna befolkningen?

 

Som jag nyss nämnde har alla dimensioner av projektet och dess effekter tagits med i beräkningen, och ambitionen har varit att agera noggrant och ansvarsfullt. Våra partners är väl förtrogna med förhållanden i området och arbetar hårt för att distributionen av biblar ska ske med noggrannhet och precision.

 

Samtidigt understryker jag igen: det är de kristna i Mellanöstern som själva ropar till oss efter biblar. De känner, mer än några andra, väl till riskerna med att stå för sin nyfunna kristna tro, men längtar ändå mer än något annat efter möjligheten att kunna läsa Guds ord och växa i sin nya tro.

 

För en sekulariserad västvärld med egen överlevnad och livskvalitet som högsta mål kanske detta låta obegripligt, men alla som studerat kyrkohistoria vet att den kristna tron inte har kunnat utrotas genom förföljelse och utmaningar. Det har snarare haft motsatt effekt.

 

Det mest kärleksfulla vi kan göra är att omsluta våra lidande trossyskon med våra förböner, och göra vad vi kan för att möta deras längtan om en egen bibel att läsa.

 

 

  • Varför berättade ni om projektet istället för att genomföra det i hemlighet?

 

I samråd med lokala organisationer valde vi att hålla samma linje som övriga partners i projektet: att berätta om det på ett grundläggande sätt för att skapa medvetenhet, uppmuntra till bön för och stöd till det, men utan att nämna om exakta detaljer, specifika områden där det kommer att genomföras etc.

 

I vår egen presentation av projektet gjorde vi däremot vårt bästa för att hålla informationen på en balanserad och ansvarsfull nivå. Vi har själva aldrig talat om IS eller använt spektakulära uttryck som ‘flygbombningar’ överhuvudtaget. Sedan media klistrat dessa benämningar på projektet har vi publicerat förtydliganden på vår hemsida och Facebook, och kontaktat berörda tidningsredaktioner och bett dem ändra sina formuleringar.

 

 

  • Är det inte mer angeläget att ge den lidande befolkningen mat och kläder, än biblar?

 

Livets Ord vill vara en församling där vi ser till hela människan och till alla hennes olika behov – där inget är för litet och inget för stort.

 

Ända sedan flyktingkatastrofens start har vi varit engagerade i allt från att sända utbildade läkarteam för medicinska insatser i flyktingläger, till att ge hjälp åt traumatiserade flyktingbarn i läger och förläggningar. Vi har sänt ner en lång rad mottagningsteam som gett inkommande flyktingar till Aten kläder, mat och medicin, och samarbetar nationellt, regionalt och lokalt kring mottagande och integrering av flyktingar. Vi har samlat in och distribuerat tonvis av mat, kläder och material till hjälp för nödlidande, och arbetar på alla sätt och nivåer för att ge människor i nöd den hjälp de behöver.

 

Att använda drönare för att släppa ner biblar över stängda områden i Mellanöstern är långt ifrån det enda vi gör, men det är heller inte det minst viktiga.

 

Det som släpps ner från himlen är nämligen ingen radikalpolitisk kampskrift utan ett budskap om en kärlek, frid och förlåtelse som omfattar och inkluderar alla människor. Ett budskap om Guds kärlek som den enda garanten för den fred och försoning som den här delen av vår värld så innerligt behöver.

 

 

Joakim Lundqvist

Pastor, Livets Ord