Blog

Om Jackie Hill Perry

  |   Aktuellt

Några kommentarer till att spoken word-artisten och poeten Jackie Hill Perry, också författare till boken ’Gay girl, Good God’, finns med bland talarna i samband med Europakonferensen 2019 på Livets Ord: 

 

Sexualiteten är som alltid ett brännhett ämne. Den bär också en komplexitet som gör det känsligt att tala om den utifrån ett kristet perspektiv – en viktig balans mellan bibelns tydliga budskap, och en respekt för den enskilde individen som är lika älskad av Gud oavsett sitt sexuella uttryck.

 

Hela den världsvida kristna kyrkan har grundläggande haft samma perspektiv och lära angående sexualiteten i 2000 år: att den är en gåva från Gud, men att forumet för den är i äktenskapet mellan man och kvinna.

 

Det här kan vara en svår och komplex sanning att förhålla sig till. Dessutom har en del kristna företrädare spätt på problematiken genom att uttala sig nedvärderande och kränkande gentemot homosexuella människor. Det är något som aldrig kan försvaras, och som vi på Livets Ord tar avstånd från. Den kristna trons utgångspunkt är alltid att alla människor är lika mycket värda och lika älskade av Gud, helt oavsett kön, etnicitet eller sexualitet.

 

När vi sett oss om efter talare som adresserar ämnena sexualitet och identitet har det varit väldigt viktigt för oss att en sådan person visserligen bejakar den klassiskt kristna utgångspunkten för sexualiteten, men samtidigt också talar i en tydlig ton av respekt och utan att peka finger. 

 

Det vi uppskattat i det vi hört av Jackie Hill Perry, är att hennes livsberättelse är präglad just av en tydlig respekt för och kärlek till människorna i den HBTQ-värld som hon själv tidigare var en del av. Hon återberättar sin egen resa, erfarenhet och upplevelse av mötet med Jesus utan att döma eller slå någon annan i huvudet.

 

Vi berömmer oss ofta av vår svenska tolerans och öppenhet. I den andan bör Jackies livsberättelse och erfarenhet, återberättad med full respekt för människor med andra perspektiv, vara lika väl värd att få höras som någon annans, även om man kanske inte håller med henne i sak.

 

 

Joakim Lundqvist

Pastor, Livets Ord